NOTER ONAYI BİLGİLENDİRME
Noterlerimiz
Noter Onayı Ücret Bilgilendirmesi

Büyükçekmece 10.Noter, Büyükçekmece 11.Noter, Büyükçekmece 13.Noter, Bakırköy 28.Noter, Bakırköy 59.Noter, Bakırköy 29.Noter, Beyoğlu 16.Noter

2022 yılı için geçerlidir.

Noterde, tek sayfa tercüme belgesi onay ücreti 254 TL dir.  Türkiye'deki tüm noterlerde ücretlendirme aynıdır. Bu ücrete tercüme ücretleri dahil değildir.

(Adalet Bakanlığı, "Noterlik Kanunu")

Bir sayfa için ücretlendirme, sayfa içindeki yazı yoğunluğu göre değişmektedir.

Diploma, pasaport vb yazı yoğunluğu az olan belgeler için bir sayfa onay ücreti 254 TL dir. (Tek sayfa)

*Yazı yoğunluğu fazla olan sözleşme, vekaletname, transkript vb benzeri belgeler için ücretlendirme

254 x 2 = 508 TL dir. (Tek sayfa)

*Küçük yazılardan oluşan ve yoğun yazı içerikli sözleşme, vekaletname, transkript vb benzeri belgelerde bu ücretlendirme 254 x 3 = 762 TL ye kadar çıkabilir. (Tek sayfa)